مجلس دهم و نمایندگان استان بوشهر؛ شکست یا موفقیت؟

مجلس دهم و نمایندگان استان بوشهر؛ شکست یا موفقیت؟

احمد حیدری: عمر یک دوره چهار ساله دیگر از مردم استان بوشهر در خانه ملت تمام شد. نمایندگان استان که روز تولد این دوره را با اقبال حداکثری جشن گرفتند، روز پایانی دوره را بی بدرقه تشییع نمودند. ظاهر این جمله نشان می دهد که مجلس دهم و نمایندگان آن فقط یک عمر چهار ساله‌ی