«مهر» ماهی که بوی مرگ می دهد/ فراخوان نه به بازگشایی مدارس

«مهر» ماهی که بوی مرگ می دهد/ فراخوان نه به بازگشایی مدارس

  نسیم جم: سید مرتضی کراماتی/  شور و شوقی که باید باشد نیست. لبخند جایش را به دلهره داده است‌. انگار فرزندان را به میدان جنگ می فرستند … حکایت بازگشایی مدارس کابوس ترسناکی است که دامن خانواده ها را گرفته است. چند روز مانده به آغاز مهر، حتی ازدحام خرید لوازم مدرسه و کیف