آمار بستریان مبتلا به کرونا در بیمارستان توحید افزایش یافت/ احتمال تغییر رنگ شهرستان وجود دارد

آمار بستریان مبتلا به کرونا در بیمارستان توحید افزایش یافت/ احتمال تغییر رنگ شهرستان وجود دارد

آمار بستریان مبتلا به کرونا در بیمارستان توحید افزایش یافت/ احتمال تغییر رنگ شهرستان وجود دارد ➖باقری، رییس بیمارستان توحید جم: از هر ۱۰ مراجعه، ۸ نفر مبتلا به نوع جهش یافته کرونا هست که با شرایط موجود مطمئن هستیم رنگ شهرستان تغییر می‌کند. این شیوه کار و کاسبی مردم را با مشکل مواجه خواهد

دکون ها رو تخته کردی، بری که دیگه بر نگردی

دکون ها رو تخته کردی، بری که دیگه بر نگردی

✍🏼 سجادبهزادی؛ روزنامه نگار من همان دهه شصتی ام که با پایان رسیدن سال ۱۳۹۹ عمرم به ۴۰ رسیده است. ما دهه شصتی ها در حالی به ۱۴۰۰ رسیدیم که بیشترین آمار بیکاری و تحمل سختی به گواه تاریخ مال ماست. بر اساس آمارهای منتشر شده از حدود ۵/ ۸ میلیون پسر و ۵/ ۸